vineri, 8 noiembrie 2013

96 de ani de la Revoluția Socialistă din Rusia

Astăzi, 7 noiembrie, se împlinesc 96 de ani de când ”spiritul istoriei” încarnat în proletariatul rus condus de Lenin și fidelul său discipol Stalin s-a ridicat în Rusia în numele tuturor împilaților de pretutindeni și din toate timpurile împotriva decrepitudinii, injustiției, mizeriei și exploatării capitaliste.

Măturând dictatura burgheziei și a feudalilor, Revoluția bolșevică a arătat întregii lumi uriașa forță de mobilizare a maselor care sălășluiește în filozofia marxistă, că sistemul capitalist bazat pe sclavia salarială poate fi răsturnat dacă clasele exploatate se organizează într-un partid al conștiinței de clasă, al revoluției consecvente și intransigente, al luptei neîmpăcate cu oportunismul și cu dușmanul din interior: social-democrația trădătoare, agentură a burgheziei.

Revoluția bolșevică a arătat întregii lumi că un nou mod de producție este nu numai posibil dar și fiabil, că un nou spirit complet diferite de cel burghez și opus acestuia, că o nouă cultură complet diferită de cea burgheză și opusă acesteia poate anima masele și societatea pe drumul construcției unei lumi drepte și echitabile, fără patroni și fără exploatare.

Înainte de orice altceva, înfăptuind și punând în practică mult visata dreptate socială, Revoluția bolșevică a turnat în forme economice și politice principiul marxist al repartiției sociale în formula ”fiecăruia după cantitatea și calitatea muncii prestate” abolind pentru prima oară în istoria lumii principul profund nedrept și injust al repartiției capitaliste bazat pe proprietate.

Revoluția bolșevică a înălțat ființa umană pe o nouă treaptă spirituală pentru că a înzestrat-o cu un nou drept fundamental al ei: dreptul la muncă.

Revoluția bolșevică și societatea socialistă ce s-a fundat în urma ei cu toate că s-a confruntat cu toate tarele și crunta înapoiere moștenite de la vechea societate țaristă, nu numai că a întrecut în foarte scurt timp cu mult din punct de vedere moral, cultural, economic, social vechea societate țaristă din care a emers, dar a ajuns să concureze de la egal la egal cele mai avansate state capitaliste ale vremii sale.

Proba de foc a validității, puterii morale de rezistență și ripostă, a forței sale economice bazate pe industrie și știință a revoluției bolșevice și a societății socialiste a constituit-o Victoria în războiul imperialist de exterminare declanșat de scelerații naziști. Armata roșie a muncitorilor și țăranilor liberi susținută de întregul popor sovietic, sprijinită de o industrie superioară din punct de vedere tehnic și al relațiilor de producție, de o agricultură din care paraziții satelor chiaburii fuseseră marginalizați și deposedați de influența lor nefastă economică și politică a învins în mod magistral mașinăria de război nazistă ce până atunci făcuse din Europa o feudă la picioarele lui Hitler, făcând ca steagul roșu cu secera și ciocanul să fluture mândru în chiar inima regimului hitlerist.

Deși trăim și luptăm într-o epocă în care contrarevoluția pare a tot biruitoare fie ca imaginea steagului roșu fluturând pe Reichstag deasupra unui Berlin în ruine, simbolizând atât victoria asupra barbariei fasciste cât și triumful revoluției bolșevice în Europa să ne mobilizeze pe toți cei care credem și luptăm pentru o lume liberă de injustiție și exploatare, să ne insufle credință în cauza noastră dreaptă în perspectiva lui 2017 când vom sărbători un centenar de la marea revoluție leninistă. Mândri de înaintașii noștri mergem înainte!

Niciun comentariu: