luni, 7 noiembrie 2011

Marea Revoluţie Socialistă din Octombrie

Florian Liviu şi Radu Florian la acţiunea de depunere de flori la soclul fostei statui a lui Lenin
Azi 7 noiembrie 2011 se împlinesc  94 de ani de la Marea Revoluţie Socialistă declanşată în Rusia de către bolșevici şi condusă de Vladimir Ilici Lenin. Acest măreţ eveniment, după cum se ştie, a zguduit din temelii vechea ordine burgheză a lumii, deschizând larg o nouă eră istorică: cea a revoluţiilor proletare. Cu această ocazie împreună cu tovarăşul Radu Florian am depus ieri 6 noiembrie, în semn de omagiu şi înaltă preţuire a iluştrilor noștri înaintaşi, două buchete de flori la soclul fostei statui a lui Lenin din Piaţa Scânteii.

Prin acest gest am vrut să ne demonstrăm solidaritatea noastră cu suferinţa clasei muncitoare din ţara noastră, opoziţia faţă de sistemul capitalist al negustorilor şi bancherilor lipsiţi de orice orizont moral şi umanist, precum şi adeziunea la ideile de egalitate socială şi emancipare a muncii de sub robia salarială inspirate de revoluţia leninistă.

Precum se cunoaşte, Revoluţia începe în ziua de 25 octombrie (7 noiembrie) 1917. În seara aceleiaşi zile se deschide la Smolnîi — sediul Comitetului Central bolşevic şi al Comitetului militar-revoluţionar de pe lângă Sovietul din Petrograd — cel al II-lea Congres general al Sovietelor din Rusia, care proclamă trecerea întregii puteri în mâinile Sovietelor.
La cea de-a doua şedinţă a Congresului, în ziua de 26 octombrie, Lenin prezintă două rapoarte, în care propune şi argumentează decretele asupra păcii şi asupra pământului. Congresul adoptă decretele şi alcătuieşte primul guvern sovietic — Consiliul Comisarilor Poporului. Preşedinte al Consiliului Comisarilor Poporului este ales Lenin. Aceste evenimente cruciale au deschis calea altora şi altora care au dus în final la crearea Uniunii Sovietice, primul stat liber al proletarilor şi ţăranilor din istoria omenirii.

Despre revoluţia înfăptuită de bolşevici şi despre Lenin s-a scris enorm trecându-se prin toată paleta sentimentelor omeneşti de la ură atroce, din partea duşmanilor socialismului, până la iubirea cea mai pură şi mai curată. Desigur, meritul principal în această încleştare imensă de forţe dintre masele populare răzvrătite şi clasele dominante reacţionare soldată cu răsturnarea acestor din urmă de la putere în Rusia revine partidului bolşevic, comitetului său central, lui Lenin în mod special.

Caracterul oricărei revoluţii este determinat de sarcinile sociale pe care ea le îndeplineşte. Astfel revoluţia franceză din 1789 a avut sarcina să distrugă orânduirea feudală, care frâna dezvoltarea forţelor de producţie, şi să netezească drumul dezvoltării relaţiilor de producţie capitaliste, care se dezvoltaseră pe baza acestor relaţii de producţie. Ea a fost o revoluţie burgheză. Tot revoluţii burgheze au fost şi revoluţiile care au avut loc într-o serie de ţări ale Europei în anii 1848-1849. Acelaşi scopuri au urmărit revoluţia din 1905 şi revoluţia din februarie 1917 din Rusia. Scopul lor era de a desfiinţa absolutismul, care îşi trăise traiul, şi de a lichida rămăşiţele feudalismului în economie.

Revoluţia proletară, socialistă se deosebeşte în mod radical de toate revoluţiile anterioare. Ea este cea mai măreaţă dintre toate revoluţiile cunoscute în istorie, deoarece produce cele mai profunde schimbări în viaţa popoarelor. Toate revoluţiile din trecut erau, după expresia lui I.V.Stalin, revoluţii unilaterale, ele duceau la înlocuirea unei forme de exploatare cu altă formă de exploatare. Numai revoluţia proletară, care instaurează dictatura proletariatului – cea mai revoluţionară clasă din istoria omenirii, este în stare să lichideze orice exploatare a omului de către om. Exemplul prin excelenţă de revoluţie proletară este Marea Revoluţie Socialistă din Octombrie.

Revoluţia socială, care reprezintă cea mai profundă cotitură în dezvoltarea socială, nu poate fi făcută în orice moment, după bunul plac al cutărui sau cutărui grup de revoluţionari. Pentru aceasta sunt necesare anumite condiţii obiective, a căror totalitate Lenin o numea situaţie revoluţionară. „Legea fundamentală a revoluţiei, confirmată de toate revoluţiile şi în special de cele trei revoluţii ruse ale secolului XX constă în următoarele: pentru ca o revoluţie să aibă loc, nu ajunge ca masele exploatate şi asuprite să devină conştiente că nu se mai poate trăi ca înainte şi să ceară schimbări; pentru ca revoluţia să aibă loc, este necesar ca exploatatorii să nu mai poată trăi şi guverna ca înainte. „Numai atunci când cei de jos nu vor să mai fie ca înainte, iar vârfurile nu mai pot să guverneze ca înainte, numai atunci revoluţia poate să învingă. Acest adevăr se exprimă şi prin cuvintele: revoluţia este imposibilă fără o criză naţională generală (care să atingă şi pe exploataţi şi pe exploatatori)” ( Lenin, „Stângismul”- boala copilăriei comunismului, ed. a IV rom.,pag.76).  Dar pentru ca revoluţia proletară să repurteze victoria nu este suficientă numai existenţa unei situaţii revoluţionare. Este necesar ca la condiţiile obiective ale revoluţiei să se alăture condiţii subiective: capacitatea clasei revoluţionare de a duce o luptă curajoasă şi plină de abnegaţie, existenţa unui partid revoluţionar, călit în lupte, care să exercite o conducere politică, strategică şi tactică justă.

Am trecut în revistă aceste consideraţii teoretice cu privire la revoluţii aparţinând lui Lenin, dar şi altora cu gândul că ele sunt cu atât mai actuale şi mai utile cu cât lumea capitalistă în ansamblul său începe să fiarbă sub presiunea unei crize de sistem fără precedent de la New York la Londra, de la Barcelona la Roma, de la Cairo la Tunis, etc. Iată că la 94 de ani de la prima revoluţie proletară masele dau semne pe întreg mapamondul că se vor pune din nou în mişcare, că se coace o nouă situaţie revoluţionară.  Lupta lor va avea succes cu atât mai mult cu cât vor şti să înveţe şi să se inspire din bogatul tezaur de cunoştinţe şi experienţe oferit de Marea Revoluţie Socialistă din Octombrie pe care o aniversăm azi.

41 de comentarii:

bogdan spunea...

Măi, domnule Liviu, eu cu tunsoarea mea scurtă arăt mai comunist decât dvs.

Anonim spunea...

Capitalismul şi meta--makiajul-scopul estetici-reklama şi bla bla...
Traiasca Revolutia, traiasca solidaritatea revolutionara şi socialismul!!

Florian Liviu spunea...

@Bogdan

Philosophum non facit barba.

Florian Liviu spunea...

@ArtComm

Viaţă lungă ideilor şi idealurilor Marii Revoluţii Socialiste din Octombrie!

Ceea ce se ştie mai puţin despre acest mare eveniment istoric este rolul extrem de important jucat de Stalin. Precum se ştie Stalin era membru al Comitetului Central al partidului bolşevic încă din 1915.

În ziua de 10 Octombrie 1917 a avut loc şedinţa istorică a Comitetului Central al partidului, care a luat hotărârea de a dezlănţui în zilele următoare răscoala armată.

După indicaţia Comitetului Central a fost creat Comitetul Militar Revoluţionar pe lângă Sovietul din Petrograd, comitet care deveni statul major legal al insurecţiei.

La 16 Octombrie avu loc o şedinţă lărgită a Comitetului Central al partidului. Ea alese un Centru de Partid în frunte cu Stalin în vederea conducerii răscoalei. Acest Centru de Partid era sâmburele conducător al Comitetului Militar Revoluţionar de pe lângă Sovietul din Petrograd, el conducând în mod practic întreaga acţiune insurecţională.

(Istoria partidului comunist (bolşevic) al Uniunii Sovietice, pag.247)

Anonim spunea...

Stalin a fost omul care a organizat muncitorii din fabrica Nobel din Petrograd care a jucat un rol foarte mare ın victorie.
Jaan Anvelt ın Estonia, nici de el nu prea se pomenşte.
Numai bine,

Anonim spunea...

Mai copii,
Daca ma anuntati, veneam si eu. Lucrez fix vis a vis de soclu.
Si ne si cunosteam.
La anul va astept.

bogdan spunea...

Domnule Liviu,

Cu ocazia aniversării Marii Revoluţii din Octombrie, hai să profităm de ocazie şi să ne uităm un pic spre viitor, spre posibilul viitor al României, aşa cum îl vedeţi dvs, comuniştii:

- Când credeţi că ar fi posibilă revoluţia socialistă în România şi cum s-ar putea ea declanşa?
- Care ar fi priorităţile unei Românii socialiste?
- Cum ar trebui să înainteze o Românie socialistă pentru a intra în etapa a doua, comunismul?

bogdan spunea...

Am pus întrebări similare, dar legate de specificul credinţei sale politice, d-lui TLC -

http://mihailandrei.wordpress.com/2011/11/02/pentru-cei-ce-se-cred-stapanii-nostrii/comment-page-1/#comment-12492

Peste ani, voi compara cele două viziuni.

Nicolae Nicu spunea...

Marea Revoluţie Socialistă din Octombrie a fost unul dintre evenimentele epocale ale lumii. Poate cel mai important eveniment istoric al secolului XX. Pe de altă parte, în privinţa noastră, a celor de azi, de persistăm în greşeala trecutelor decenii de a ne propune obiective manufacturate gen, "prima etapă socialism, etapa 2 înaintarea spre comunism (în zbor dacă se poate!) şi, în final, comunismul societăţii fără clase, visul de aur al omenirii" (vis comis pe cînd dormea beată moartă, de bună seamă), vom cădea, la o adică, iar în nas, ca bobocii de raţă, şi se va alege praful de construcţia socialistă. Ne va rămîne, fatalmente, să ne gudurăm mult şi fără folos la cizmele ocupantului capitalist, decenii după decenii.

Florian Liviu spunea...

@geomarz

Îmi pare foarte rău că am omis să vă invit, îmi cer scuze, sper să ne vedem cu altă ocazie. De altfel, noi am trimis un email revistei Critic Atac cu rugămintea să publice un anunţ privind intenţia noastră de a depune flori la soclul fostei statui a lui Lenin din faţa Casei Scânteii sâmbătă ora 10 tocmai în ideea de a-i anunţa şi pe alţii care ar fi dorit să ni se alăture, dar se pare că Vasile Ernu s-a făcut că plouă. Aşa înţelege el să ajute stânga românească trecând sub tăcere sau ignorând astfel de rugăminţi.

Florian Liviu spunea...

@Bogdan,

Nu cred că în România există o situaţie revoluţionară în sensul definit de Lenin, forţele de stânga autentice sunt risipite, nu se înţeleg între ele, lipseşte liderul carismatic,etc. Soluţia politică ar putea fi un front anticapitalist care să unească sub acelaşi ideal comun de luptă împotriva capitalismului facţiunile trotskyste, staliniste, naţionalist-ceauşiste, etc. Oricum, cel care va reuşi să unească toată mişcarea comunistă românească sub acelaşi steag roşu va fi un adevărat erou. Cu timpul, eu sper, tot mai mulţi activişti îşi vor da seama că stalinismul ca continuator strălucit al marxism-leninismului reprezintă calea adevăratului socialism. Mai departe nu putem merge cu speculaţiile ele fiind inutile.

Doar un singur lucru mai merită cred adăugat, ceea ce se va întâmpla în România va fi în strânsă dependenţă de ceea ce se va întâmpla în Europa, ţara noastră fiind legată acum, în calitatea sa de semi-colonie occidentală, deosebit de puternic de evoluţiile europene. Dacă Europa va merge spre socialism, eu aşa sper, vom merge şi noi.

Florian Liviu spunea...

Nicolae Nicu,

Nu înţeleg exprimarea dvs., adică comunismul, societatea fără clase, visul de aur al omenirii este visul unei omeniri tulburate mintal de aburii beţiei? De ce credeţi acest lucru?

bogdan spunea...

Domnule Liviu,

Aţi venit cu un punct de vedere rezonabil. Într-adevăr, viitorul este destul de ceţos (fog of war).

Ţinând cont că istoria este ciclică nu este imposibil să apară comunism sau ceva similar sau fascism sau ceva similar. Sau să mai avem capitalism încă nişte zeci de ani până să se schimbe ceva.

Totuşi, există presiuni pentru reforme sociale. În mod normal, ar trebui să existe o mişcare către un capitalism social, cel puţin.

Legendele spun că vine vremea Anticristului, care va uni statele sub sceptrul lui. Paradoxal, uniunea aceasta a statelor europene a devenit echivocă. Avioanele europene, sub sigla NATO, au fost folosite pentru măcelul din Libia. Există un sens din ce în ce mai slab al moralităţii legat de UE.

Profeţiile lui Nostradamus vorbesc de un război dur,unde se vor folosi armele atomice, care va distruge multe din oraşele Occidentului, de cucerirea lui de ceea ce ar putea fi rasa arabă sau chineză.

Nu am prezentat acele legende pentru că eu cred în ele, sunt neutru în această privinţă, ci pentru că sunt nişte variante, care pot sau nu să devină realitate.

Anonim spunea...

@ Florian Liviu
Din experienta mea, nu este bine sa lasi pe altii sa faca ceva ce iti doresti tu. Mai ales sa-i lasi in grija lui Ernu asa ceva. Nu stiu de ce, nu prea am incredere in el.

Nicolae Nicu spunea...

@Florian Liviu
Bine că aţi spus aburii beţiei, şi nu aburii alcoolului! Chiar, nu la beţia alcoolică mă refeream, ci la oricare altă formă de beţie. Spre exemplu, ar putea fi vorba (şi) de beţia de fericire. Oricum ar fi, cred asta pentru că nu cred în vise. Cu atît mai puţin cred în visuri de aur, adică în exaltări onirice!

Căci, altfel, cum se face că omenoiul a trăit, epocă după epocă, cu tiristele de pe Centură, iar pe fata din vis n-a adus-o acasă nici pînă azi? Să mai credem, dar, în onirismul omenoiului? Mai mult, nu băgaţi de seamă că de-atîta onirism a cam dat-o-n... onanism? Aşa că, asta-i treaba cu omenoiul şi visul lui de aur. Scurt şi fără false pudori: capu-i face onirism, laba-i face onanism!

Florian Liviu spunea...

Nicolae Nicu,

Observ că aveţi ceva împotriva viselor.Ciudat, deoarece dvs. păreţi o structură sufletească destul de lirică.

Oricât m-aş strădui tot nu înţeleg puseul dvs. de revoltă nejustificată şi chiar venin împotriva sintagmei "visul de aur al omenirii"

Apoi jocul de cuvinte onirism, onanism e cam de centură vorba dvs.

Dragă domnule Nicu,lăsaţi omenirea să viseze la ce vrea ea, e dreptul ei,iar până acum nu s-a gândit nimeni să i-l conteste, în afară poate de dvs. Măsura în care visele pot deveni realitate este o altă poveste. Ţineţi cont că orice mare proiect realizat de om a avut la bază un vis.

Anonim spunea...

Ernu e Nascut ın URSS şi burgheez ın Romanya.Are şapca de proletar formatul, calitate una-doua sute euro şi ıl doare ın kozorok de socklul lui Lenin ca e ocupat cu facutu banilor...Aşadar critic atac e o adunatura de burghezoi socialişti care mai de care cu nasul pe sus care v-or face revolutia castravetilor din export.Am ınceput sa ma scarbesc de uni de pe acolo...

Nicolae Nicu spunea...

Domnule Florian Liviu,
Aparenţele înşală adesea. Am eu, uneori, o structură lirică, nu zic. Dar asta, rareori în scris. Ocazional sau cînd sînt bleg, vorba lui Nichita (Stănescu!). Ştiu eu? Altfel, specia jurnalistică de provenienţă, pamfletul îmi este. De aceea, probabil, nici polemica nu-mi e antipatică. Pamfletul îmi este în dotare de cînd mă ştiu. Îl pot uşor transforma într-un adevărat T34, să trec, la o adică şi doar în ultimă instanţă, cu şenilele peste adversarii de tot felul. Să-i ferească Dumnezeu!

Cît despre sintagma "comunismul, visul de aur al omenirii", o folosea Ceauşescu, în momentele sale de exaltare utopică şi oratorică, pe finalul carierei, cînd devenea, de-a dreptul, dizgraţios politic. Încolo, să viseze omenirea, cine n-o lasă? Dar, credeţi că mai ştie să viseseze, năroada? Eu tocmai asta am vrut să spun. Că, poate Ceauşescu, de vreme ce o spunea el, şi nu omenirea să fi avut vreodată vreun "vis de aur". Dar, să viseze ea la comunism, în nici un caz! Cum să vizezi ceva inexistent sau ceva ce nu ştii cum arată? Sau, cum să viseze de 2000 de ani, fie de 150 de ani, la comunism, şi ea, omenirea, să "voteze" de, fiecare dată, cu anticomuniştii? Păi ce, e proastă? Sau (de-aia ziceam) e curvă?

S-a crezut că nu poate sau că nu e lăsată să vrea. Ok, voluntarii societăţii, cu propriul lor sacrificiu, au ajutat-o o dată şi i-au adus comunismul acasă, aşa cum a putut fi el în epocă. Şi ea, omenirea, ce-a făcut cu el şi cu voluntarii săi? I-a hăcuit, domnule, i-a hăcuit! Drept urmare, şi eu zic, domnule Liviu, şi e şi democratic aşa, să lăsăm omenirea să viseze la ce vrea ea. Astfel, vom fi siguri că ea se va sinucide.

bogdan spunea...

Vedeţi că v-am scris ceva pe e-mail.

Florian Liviu spunea...

@Nicolae Nicu

Acum am înţeles pe deplin mesajul dvs. graţie explicaţiilor suplimentare. Şi eu mai trec uneori prin astfel de stări sufleteşti, să le spunem defetiste. Dar un comunist adevărat nu are voie să se lase pradă unor astfel de sentimente.

Ar fi prea simplist şi poate chiar departe de adevăr să afirm că poporul are întotdeauna dreptate, că instinctul maselor nu dă niciodată greş, că cei care se află în eroare sunt întotdeauna liderii, organizaţiile conducătoare, etc. Dar uneori acesta este adevărul adevărat, gol goluţ şi când este aşa el trebuie afirmat cu curaj, cu tărie.

După moartea lui Stalin, comunismul revizionist s-a îndepărtat de mase, s-a rupt de popor şi-a pierdut forţa revoluţionară, s-a îmburghezit treptat degenerând în social-fascism. Sigurul care a luptat consecvent şi intransigent împotriva birocratizării şi degenerării partidului comunist a fost Stalin.

Tocmai din acest motiv Hruşciov şi acoliţii săi au sărit să-l condamne pe Stalin şi pe stalinişti - ei reprezentând atunci aripa cea mai autentic revoluţionară a PCUS. Termidorul revoluţiei leniniste din 1917 nu a avut loc atunci când credea Trotsky la mijlocul anilor douăzeci, ci treizeci de ani mai târziu în 1956.

În concluzie pentru mine lucrurile sunt clare. Socialismul a căzut datorită loviturilor externe dar şi datorită slăbiciunilor interne, în primul rând birocratizare, îmburghezire, îndepărtare de mase, renunţare la internaţionalism, etc, ceea ce e cu atât mai trist şi mai frustrant cu cât socialismul a rezistat cu succes agresiunii şi barbariei naziste.

bobby spunea...

Avand in vedere mesianismul aratat de dumneavoastra, nu pot decat sa ma intreb de ce n-ati ctitorit inca un templu in care sa-i aduceti saptamanal ofrande zeului Stalin. In fata figurii stralucite a lui Stalin, pana si Lenin pare un flecar reactionar...

bogdan spunea...

Pentru cei interesaţi, azi, la 20, pe TVR Cultural se va difuza un documentar despre Mao, realizat de Arte. Realizatorilor, în premieră, oficialii chinezi le-au oferit acces la arhivele oficiale.

bogdan spunea...

Ce părere aveţi, d-le Liviu, despre situaţia cu Geoană?

Florian Liviu spunea...

@Bogdan

Nu am o părere bună despre Mircea Geoană, fiu de general de securitate- eu atac securitatea ceauşistă dinspre stânga nu dinspre dreapta şi cred că a fost o organizaţie anticomunistă -, individ alunecos, fără principii, fără doctrină, burghez oportunist până în vârful unghiilor şi, mai adaug pentru dvs, anti-român - pion al capitalurilor transnaţionale.

Dar cum e turcu şi pistolul. Cum e Geoana e şi PSD-ul.Un partid al burgheziei compradore, fără doctrină, fără ideal politic, ceea ce îi uneşte este faptul că nu au încăput în gaşca aflată acum la putere.

Foarte bine la caracterizat, şi subscriu, domnul profesor Valerius pe Mircea Geoană răspunzând mai devreme decât mine la aceiași întrebare pusă de dvs.

Dar dvs. ce părere aveţi despre Mircea Geoană?

Anonim spunea...

Ati aflat de frumusetea de anketa din Rusya tov Liviu? Ria Novosti:unul din doi doresc URSS-ul!
67% Kargastan
62%Belarus
24%Azerbaycan
26%Lituania
Rusya-46 regiuni Kazakstan 48%sustinea fuziunea.
Mare rabdare ca suntem pe drumul cel bun...Sara Buna.

Florian Liviu spunea...

ArtComm,

Mă bucură mult acestă ştire adusă de tine.
Trăiască Uniunea Sovietică !

bogdan spunea...

Domnule Liviu,

Eu nu am avut o părere referitoare la Mircea Geoană, de aceea am și pus acea întrebare în legătură cu el.

Pentru mine, acum, în prezent, este prioritar să scăpăm de Băsescu și ai lui.

bogdan spunea...

Vinerea trecută, pe TVR Cultural, a început un ciclu cu filme ale lui Mihalkov. Atunci s-a dat un film din 1972, “Străin printre ai tăi, acasă printre străini”, cu furtul aurului destinat cumpărării prin Liga Națiunilor de alimente pentru populația aflată în nevoie și cu bolșevici dârji porniți în căutarea acestuia, mie mi-a plăcut, cred că acesta este primul film regizat de Mihalkov. Azi, la 22:10, este ”Sclava iubirii”, din 1976.

Eu am modem cu DVR de la UPC, am posibilitatea să-mi înregistrez ce vreau de pe cablu. O să înregistrez fimul de pe Cultural, de azi, cred că merită.

bogdan spunea...

Domnule Liviu,

Recunosc că am momente de revoltă, ca atunci când aproape că am pornit o grevă împreună cu sindicatul, eu am fost capul, cred că cine trebuia a auzit și a anulat măsurile care trebuiau anulate, deci a ieșit ceva, nu mă va lăsa niciodată rece viața socială, voi lupta pe față dacă va fi nevoie și întotdeauna voi vota, îmi voi exercita acest drept, însă, a devenit foarte importantă viața mea interioară, contactul cu religia este primordial, apoi cu arta, cu cultura, vorbeam de acel film rusesc care m-a impresionat, un film făcut în perioada comunistă, în care s-au realizat destule lucruri remarcabile.

Trăim vremuri extrem de tulburi, dacă pentru dvs și alții ca dvs constanța este dată de lupta de pe poziția doctrinei în care credeți, pentru mine constanța este dată de viața spirituală.

Nu știu ce va aduce viitorul, sper însă să aducă ceva mai bun pentru această țară și acest popor.

Cu URSS nu cred că este cazul să vă grăbiți să vă bucurați.
Într-una din analizele mele legate de istorie am fost nevoit să cercetez biografia generalului Denikin (http://en.wikipedia.org/wiki/Denikin), foarte interesantă, de altfel. Putin a dispus în 2004 reînhumarea rămășițelor pământești ale lui Denikin într-o mânăstire din Moscova. Acesta este un lucru relevant, care întărește faptul că s-a revenit în Rusia la imperialismul naționalist-ortodox care a existat în vremea țarilor. Putin, un fost KGB-ist, deci slujitor al regimului comunist, s-a transformat într-un fel de țar. Putin nu numai că are sprijinul unei mari părți a elitei intelectualității, ci, se pare, și al maselor, seduse de acest naționalism creștin-ortodox. Pentru mase, se pare că bunăstarea este legată acum de acest tip de conducere naționalistă.
Mă tem că reînființarea URSS se referă nu la reînființarea federației comuniste, ci a uneia create având ca sâmbure naționalismul creștin-ortodox rusesc.

Anonim spunea...

e dezastru sa ıntelegi prin sprijinirea fuziunii URSS acest ultim refugiu al ticaloşiei numit NATİONALİSM!

Florian Liviu spunea...

@Bogdan

1."Pentru mine, acum, în prezent, este prioritar să scăpăm de Băsescu și ai lui."

Important, în opinia mea, este nu să scăpăm de un exponent sau altul al burghezei compradore româneşti total cvasi-dependentă de capitalul şi imperialismul occidental, fie el Băsescu sau Geoană, Ponta, Antonescu, etc., ci să încercăm să ne organizăm în vederea punerii bazelor unei mişcări politice alternative îndreptată direct împotriva burgheziei compradore, împotriva capitalului financiar internaţional, împotriva imperialismului american, strâns legată de aspiraţiile şi nevoile maselor.

2. Vă mulţumesc pentru ideea înregistrării filmului şi pentru efortul care îl presupune, apreciez gestul dvs.

3."nu mă va lăsa niciodată rece viața socială, voi lupta pe față dacă va fi nevoie și întotdeauna voi vota, îmi voi exercita acest drept, însă, a devenit foarte importantă viața mea interioară, contactul cu religia este primordial, apoi cu arta, cu cultura, vorbeam de acel film rusesc care m-a impresionat, un film făcut în perioada comunistă, în care s-au realizat destule lucruri remarcabile. "

Omul este prin excelenţă o fiinţă socială. Omul trăieşte în şi prin societate.Cineva îi reproşa lui Marx că vede până şi moartea ca un act social.Desigur omul simte uneori nevoia de a se retrage din societate pentru a medita în linişte, pentru a se raporta pe sine la un plan ideal, inexistent în realitate, şi pe care unii îl situează într-o lume imaginară aflată în cer. Dar această retragere nu trebuie, în opinia mea, să devină scop în sine, ci mijloc de încărcare a bateriilor, de îmbogăţire spirituală, de căutare a noi forme şi căi de expresie a poziţiilor şi atitudinilor noastre în viaţa socială.

Deşi nu prea îl am la inimă pe Vasile Ernu spunea undeva o idee pe care o repet şi eu aici.

Socialismul sovietic a înfăptuit în numai câteva decenii un miracol pe două planuri. În plan economic şi în plan cultural. În plan economic s-a făcut saltul de la plugul de lemn la bomba atomică, iar în plan cultural s-a dezvoltat o spiritualitate complexă, adâncă, bogată în valori şi nume mari, şi aici este o idee importantă, complet diferită faţă de cea occidentală. O viaţă socială nouă a creat o artă nouă superioară artei decadente, sterile şi incapabilă de inovaţie fecundă a Occidentului. De fapt, cred că în nimic nu se observă mai bine epuizarea istorică a capitalismului decât în artă. Capitalismul epuizat istoric produce o artă epuizată, alienată, în regres evident.

4.Credeţi că naţionalismul creştin-ortodox nu era o forţă în Rusia ţaristă a anului 1917. Era de bună seamă şi era mult mai mare decât este acum şi cu toate astea ea a fost învinsă de bolşevici.Bolşevicii nu ar fi avut nimic cu biserica ortodoxă dacă ea s-ar fi aflat, aşa cum glăsuieşte doctrina sa, de partea maselor şi nu de partea moșierilor şi a ţarului.

Pentru că aţi adus vorba de Denikin cred că ştiţi că în luptele contra lui Denikin s-au remarcat pe frontul de Sud Stalin, Voroşilov- mareşalul roşu-, Ordjonikidze, Budioni, etc.

Planul loviturii principale executate de frontul de Sud împotriva trupelor lui Denikin a fost întocmit de Stalin-trimis special de Comitetul Central- după ce Stalin a anulat planul iniţial întocmit de comandamentul frontului împreună cu Trotsky, care prevedea lovitura prin stepele Donului, unde Armata Roşie s-ar fi găsit într-o regiune cu totul lipsită de drumuri şi ar fi trebuit să treacă prin ţinuturi populate de cazaci aflaţi în acel timp sub influenţa albilor.
Stalin a întocmit un nou plan în care direcţia efortului principal era Harcov- bazinul Doneţului-Rostov. Acesta asigura înaintarea rapidă a trupelor şi aprovizionarea lor datorită văditei simpatii a populaţiei din regiunile muncitoreşti şi ţărăneşti, precum şi existenţei unei bogate reţele de căi ferate.

Denikin a fost astfel zdrobit după o înverşunată rezistenţă în bătăliile hotărâtoare desfăşurate în apropiere de Orel şi Voronej.

bogdan spunea...

Mulțumesc pentru amănuntele cu ofensiva. Câteodată îmi zic că trăim prea puțin ca să studiem tot ce dorim, într-o zi însă o să ajung să studiez și războiul civil rusesc, din perioada 1917-1923.

bogdan spunea...

Vedeți că v-am scris ceva pe e-mail.

Florian Liviu spunea...

@Bogdan,

Când veţi dori să vă apucaţi de studiul războiul civil rusesc vă stau la dispoziţie cu o literatură extrem de bogată.

Anonim spunea...

Sunteţi în eroare dacă nu sunteţi diversionişti. Comunismul mondial este contra Naturii. Tot ce se poate face este socialism naţional pe criterii naturale. Şi aşa rasa europeană este în pericol de agresiune biologică dar voi o puneţi în pericol şi mai mare. Unificare da dar pe bază naturală nu pe ideologii.

Anonim spunea...

Tovaraşe Liviu am citit astazi un articol foarte interesant scris de Bill Bland pentru Compas ın februarie 1994. nr.10 despre moartea lui Trotski.
aici
Ma gandeam ca poate gasiti originalul articolului ın engleza deoarece e tradus ın limba turka la lincul de mai sus destule probe pentru a pune capat polemici ortodoxismuui troskist cum ca Stalin i-a facut felul.

Florian Liviu spunea...

@Zamolxe

Comunismul mondial este contra naturii. De ce?
Rasa europeană este în pericol de agresiune biologică. Cine o pune în pericol ? Evreii? Ţiganii? Negrii? Da, suntem total împotriva unor asemenea teze naziste.

Să discutăm de pildă despre ţigani.Marea, imensa majoritate a ţiganilor din Bucureşti trăiesc în condiţii de sărăcie extremă. Nu cred că media duratei de viaţă în comunităţile ţigăneşti, uşor recognoscibile după mizeria atotcopleşitoare care domneşte în ele, trece de 50 de ani, şi spun asta pentru că eu nu am văzut ţigani bătrâni. Ţiganii sunt în acest moment cea mai defavorizată pătură a proletariatului, dar şi cea cu cel mai mare potenţial de revoltă.Din punct de vedre politic majoritatea lor regretă comunismul.

E drept că burgheziei făţarnice îi displac aceşti oameni pe care i-a izolat,i-a exclus din viaţa socială, i-a condamnat la sărăcie extremă,i-a împins către consumul de droguri pentru că aceştia îi mai şterpelesc din când în când portofelul, ascultă manele şi nu se comportă îndeobşte civilizat. E replica lor palidă şi naivă la valul de agresiune pe care clasa dominantă la dezlănţuit împotriva lor de mai bine de douăzeci de ani.

bogdan spunea...

Domnule Liviu,

Mulţumesc. O să țin cont de oferta dvs, atunci când o să mă apuc de studiul războiul civil din Rusia.

Anonim spunea...

@Zamolxe:

Trebuie sa luptam pentru dreptul SACRU al omului de a se casatori cu persoane de alta "rasa". Ceea ce nu inseamna, bineinteles, ca asemenea casatorii vor fi declarate obligatorii

We have spoken


Florin Radu

Anonim spunea...

Desi eu sunt adept al national socialismului totusi salut pe fratele de stanga , in principu avem cam aceleasi idei de baza ;inlaturarea capitalismului agresiv disttrugator de valori nationale si culturale si aducerea/recunoasterea la adevarata valoare a clasei muncitoare care constitue BAZA societatii spre dezvoltare si evolutie.

Florian Liviu spunea...

Şi noi vă salutăm !